Få vores bedste råd til at vælge lys til udendørs idtrætsanlæg

Læs her hvorfor det er så vigtigt at få den helt rigtige rådgivning, når du skal lave lys til udendørs sportspladser, fodboldbaner og idrætsanlæg.


Hos A LED sætter vi en ære i at levere professionel rådgivning i forbindelse med alle de projekteringer, vi arbejder med. Derfor ved vi også at vores ekspertise og specialisering, samt en grundig forventningsafstemning, er vigtigt for et godt resultat og en glad slutkunde. 


I øjeblikket oplever vi en øget efterspørgsel på belysning til nye og eksisterende fodboldbaner rundt om i landet. Altafgørende er det naturligvis, at både klubberne og spillerne er glade for og tilfredse med belysningen. Lyset må ikke blænde og genere på banen og lyset skal have en god jævnhed hen over græsset. 


Vi kigger ud over sidelinjerne, når vi laver lys

Mange fodboldbaner er placeret i byerne og grænser mange gange op til både veje og villaer. 

For at foreningslivet kan leve i god sameksistens med deres naboer, er det derfor vigtigt, at vi som rådgivere kigger ud over sidelinjerne, når vi projekterer lys til fodboldbaner og gør alt for at undgå generende lys udenfor banerne. 


Skærpede regler for lysforurening udenfor banerne 

Hos A LED har vi sat os grundigt ind i alle gældende regler i forbindelse med lysforurening i beboede områder og leverer gyldig dokumentation for at regler og love overholdes. 


Vi overholder de gældende regler jf. DS/EN 12193, som i korte træk handler om de krav, der stilles til belysning af fodboldbaner samt den mængde lysforurening, der maksimalt kan accepteres i området omkring banerne, gradueret efter banernes placering i nærmiljøet og ift. beboelse. Herunder et regelsæt, til den gene der må opfattes, når naboerne kigger mod lysanlægget. 


Hvad byder fremtiden

I øjeblikket følger vi reglerne i DS/EN 12193, men vi ser også en tendens i andre Europæiske lande, hvor man er begyndt at følge de skærpede krav jf. CIE150:2017 fra 2017, som blandt andet stiller endnu højere krav til at minimere gener med lysforurening i nærområdet. Hos A LED er vi allerede nu klar til at kunne levere belysningsløsninger efter de mere skærpede regler, hvis dit belysningsprojekt kræver ekstra opmærksomhed. 


Eksempel på lysforurening, der blev mindsket jf. de skærpede 2017 regler

På billedet til venstre ses udsigten fra en lejlighed beliggende ca. 80 meter fra en fodboldbane med en konkurrerende lampe, hvor reglerne for belysning jf. de nuværende danske regler er overholdt for zone E2. 


På billedet til højre, er udsigten fra samme lejlighed, efter er lyset på fodboldbanen er opdateret til at overholde reglerne fra 2017. Som det tydeligt kan ses, er der langt mindre gene fra lyset på banen.

 

A LED kan projektere og levere belysning jf. CIE150:2017 reglerne, hvis dette ønskes.Du er meget velkommen, til at kontakte A LED for at høre nærmere om de mange løsninger vi kan tilbyde indenfor sportspladsbelysning.

Vi er din specialist indenfor området. 


Kontakt os på: