Vedligeholdelsesvejledning

Armaturenes synlige overflader rengøres efter behov. Støv fjernes med en tør, blød klud, en blød støvkost eller lignende.

Vær opmærksom på ikke at ridse overfladerne. Generelt anbefales det, at der bruges så lidt sæbe/rengøringsmiddel som muligt. Er det nødvendigt med sæbe/rengøringsmidler, skal disse blandes i lunkent vand og påføres med en hårdt opvredet klud, svamp eller lignende. Derefter skal sæberester fjernes ved hjælp af en blød, ren klud fugtet med vand.

 Reflektorer af højglanspoleret aluminium rengøres med en blød, ren klud uden sæbe eller andre rengøringsmidler.

Vær opmærksom på at højglanspoleret aluminium er sårbart overfor ridser.

ADVARSEL: Organiske opløsningsbaserede og stærkt alkaliske vaskemidler skal undgås, da disse midler kan skade komponenter, både på kort og langt sigt. Dette gælder særligt komponenter af kunststof. 

Download vejledning